Nyhetsbrev fra Landsstyret

Alvøen24

Fra venstre: Anne-Line Kjos Sollie, Rita Stenseth, Mari-Anne Aanes, Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, fremst: Cathrine Saltnes

Politisk arbeid 

For oss er det viktig å vise dere medlemmer hva det er vi i faggruppen jobber for, og hvilke standpunkter vi tar i den politiske debatten. Anestesisykepleierne NSF prioriterer: 

1. Krav om arbeidserfaring før opptak  

2. Helhetlig masterforløp på 120 studiepoeng  

3. Spesialistgodkjenning 

Det jobbes strategisk og politisk i forbindelse med høringer på ulike stortingsmeldinger. Under landsstyremøte 7.-9.juni ble blant annet Profesjonsmeldingen og Nasjonal- helse og samhandlingsplan diskutert, og det ble lagt en handlingsplan for videre arbeid.  

Anestesikongress 2024 i Tromsø 

Fagkongressen i Tromsø nærmer seg. Vi vil minne om at fristen for early-bird påmelding er 20.juni!  

Anestesikongress 

Landsstyret har delt ut 8 stipend for deltagelse på fagkongressen. Det var 3 fra Møre og Romsdal, 2 fra Hordaland, 2 fra Sør-Trøndelag, og 1 fra Oslo som vant. Vinnerne er blitt kontaktet per mail. Gratulerer så mye!  

Har du spørsmål eller lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss: post@anestesisykepleierne.no 

Vi i Landsstyret Anestesisykepleierne NSF ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!