Fagpolitisk arbeid

Spesialistgodkjenning

Anestesisykepleierne har jobbet for en spesialistgodkjenning siden 1998. Spesialistgodkjenningsdokumentet presenterer grunnlaget som er lagt siden den gang og frem til 2022.

Utgangspunktet for en spesialistgodkjenning er en utdanning som fører frem til en selvstendig yrkesutøvelse, hvor utdanningen er vesensforskjellig fra grunnutdanningen. Sykepleiere med master i avansert klinisk allmennsykepleie kan i dag søke spesialistgodkjenning. Med utgangspunkt i den selvstendige rollen anestesisykepleiere har, og den forskriftsfestede utdanningen, mener Anestesisykepleierne NSF det nå er riktig tidspunkt å få på plass en spesialistgodkjenning.

Spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere (pdf)