Anestesipersonell og Metavision

Teknologi er en sentral del av anestesipersonells hverdag

Teknologi er en sentral del av anestesipersonells hverdag (foto: Bård Halvorsen)