Anestesisykepleierne er bekymret når praksiskrav før spesialutdanning fjernes

Leder Anestesisykepleierne NSF

Leder for anestesisykepleiernes faggruppe, Therese Jenssen Finjarn i NSF sier anestesimiljøet er enige og kjemper for to års praksis før master-/videreutdanning.

Les hele saken på Sykepleien.no: