Endelig sammen igjen

lik

Deltagerne var en god blanding av både nyvalgte og erfarne faggruppeledere og styremedlemmer. Programmet var tettpakket og det ble mange gode diskusjoner og deling av erfaringer.

Prosjektleder Ole-Anders Stensen informerte om NSF-prosjektet Faggruppenes organisering i NSF, og om  arbeidet med modeller for hvordan forbindelsen mellom Norsk sykepleierforbund og faggruppene skal være i framtiden. Avgjørelsen tas endelig på NSF landsmøtet i 2023.

Det ble markert at arbeidet med den nye nasjonale retningslinjen for  anestesisykepleierutdanning er ferdig. Ledet av Rita Stenseth har arbeidsgruppen gjort en formidabel jobb. Retningslinjen er forskriftsfestet og erstatter den tidligere rammeplanen for anestesisykepleierutdanningen. Den inneholder mange viktige og grundige beskrivelser av krav til oppnådd læringsutbytte etter endt utdanning. I tillegg er det punkter faggruppen jobber videre med, som krav om klinisk erfaring før opptak og at utdanningen kun skal være en helhetlig masterutdanning.

Andre saker som var på  agendaen:

 • Inspira - overgangen til fagfellevurdert digitalt tidsskrift
 • Nyutgivelse av boken Anestesisykepleie på Cappelen Damm Akademisk
 • Ny revisjon av Norsk standard for anestesi starter i desember i samarbeid med Norsk anestesiologisk forening (NAF)
 • Spesialistgodkjenning - modeller til utredning
 • Nordisk samarbeid for anestesi- og intensivsykepleiere (NOSAM)
 • Nordisk kongress for intensiv og anestesisykepleiere Trondheim 2022 (NOKIAS)
 • International Federeation of Nurse Anesthetists (IFNA)
 • Fagsykepleier-, leder-, lærer- og PICCline-nettverk
 • Mediebruk og medlemsarbeid
 • Praksisveiledning for anestesissykepleiestudenter
 • Valg av nominasjonskomite for neste generalforsamling