Fiona M Flynn har disputert for graden PhD

Doktorand med opponenter og disputasleder

Fra venstre andreopponent Axel Wolf, førsteopponent Rhona Flin, Fiona, administrator Mirjam Lukasse og disputasleder Halvard Vike.

Tittelen på avhandlingen var: «Promoting clinical excellence and patient safety in nurse anaesthesia education». Hovedveileder var Berit Taraldsen Valeberg og biveileder Siri Tønnessen.

Anestesisykepleierne gratulerer så mye med vel gjennomført doktorgrad, og en viktig bidrag til anestesisykepleierutdanningen i Norge.