Fra fagutviklingsmidler til filmfestival

TREFF

Ine Hotvedt Kjærra, Kjersti Sandaker, Darja Kalashnikova og Barbora Klocova Foto: Privat

Fagutviklingssykepleier ved Anestesiavdelingen i Tønsberg, Ine Hotvedt Kjærra og anestesisykepleier Kjersti Sandaker ønsket å gjennomføre et prosjekt for å gi veiledere et kompetanseløft. Målet var at film og foto skulle være et supplement til faglitteratur for å visualisere veiledning, tekniske prosedyrer og bruk av kommunikasjonsverktøy.

Bakgrunn for prosjektet:

 • Visualisere den gode veiledning i praksis som er beskrevet i faglitteratur for lette veiledning og forberede studenter til praksis
 • Synligjøre bruk av kommunikasjonsverktøy som ABCDE og ISBAR ved overføringer av pasienter til andre enheter
 • Visualisere enkelte tekniske prosedyrer
 • Hvordan gjennomføre en god veiledningssamtale og  bruk av skåringsverktøyet NANTs
 • Bruke filmene inn i kompetanseplaner
eDU
Foto: Bjørn Kjærra

Resultat av prosjektet er 14 filmer som ligger tilgjengelig for alle på:

 • Forberedelse før anestesi
 • Innleggelse PVK (perifert venekateter)
 • Mottak av pasient med bruk av ISBAR
 • Sjekkliste Trygg kirurgi del 1
 • Sjekkliste trygg kirurgi del 2
 • Sjekkliste trygg kirurgi del 3
 • Innledning generell anestesi med intubasjon
 • Peroperativ huddesinfeksjon og oppdekning
 • Fall i blodtrykk med tiltak
 • Fall i SpO2 med tiltak
 • Ekstubasjon
 • Rapport postoperativ avdeling med bruk av ISBAR og ABCDE vurdering
 • Anestesisykepleie- Evalueringssamtale
 • NANTS-no

På Anestesisykepleiernes fagkongress i Fredrikstad i 2023 vant prosjektet pris for beste poster.

Ine forteller at dette prosjektet har bidratt til økt samarbeid mellom utdanning og klinikk.

Anestesistudenter ser filmer på universitetet før praksis. Tilbakemeldingen er at de er nyttige og lærerike. Filmene gir et godt innblikk i hva praksis kan være.

Simuleringssenteret bruker det aktivt til opplæring i innleggelse av perifert venekateter.

De brukes i undervisningen av veiledere, på veiledermøter og i veiledergrupper.

Kompetansebroen har sørget for at de ligger tilgjengelig for alle, slik at man enkelt kan benytte seg av filmene . Kompetansebroen ønsker filmer som kan brukes for læring og vil inspirere flere til å bruke video i undervisning på litt mer kreativ måte.

Prosjektet er et samarbeid mellom Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) ved Universitetet i Sør-Øst Norge, Klinisk simuleringssenter og Anestesiseksjon H4 ved Sykehuset i Vestfold, og Anestesisykepleierne NSF.