Frist 15.mai for søknad til opptak på Nordisk utdanning i barneanestesi (NUBA)

Barneanestesi

Foto: Bjørn Kjærra.

Hensikten med utdanningen er å gi inngående kunnskap om kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor barneanestesi i tråd med gjeldende retningslinjer. Utdanningen er et deltidsstudie over to semester. Studiet er samlingsbasert med ulike læringsaktiviteter. Det vil være ressursforelesninger, praksisrelaterte oppgaver og arbeidskrav mellom samlingene.
Studenten gjennomfører kliniske studier i barneanestesi ved godkjent praksissted (sykehus med barneanestesi).

Anestesisykepleierne NSF landsstyre oppfordrer anestesisykepleiere til å søke opptak til dette studiet. Vi vil lyse ut fire stipend innen kort tid- følg med på hjemmesiden!