Heisprat med helseministeren

Heisprat mellom helseministeren Ingvild Kjerhol og Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen