Hjerte- og lungeredning til gravide

HLR til gravide

Illustrasjon: hlr-experten.se

Denne studien beskriver utvikling og validering av et spørreskjema for å vurdere helsepersonells selvopplevde kompetanse og oppfatning av sin rolle og sitt ansvar i forbindelse med hjertestans og hjerte-lungeredning til gravide.