Hvordan er det å være anestesisykepleier under pandemien?

Anestesisykepleiere til kohorten

Anestesisykepleierne NSF har sendt ut et spørreskjema til alle sine 1750 medlemmer. Bakgrunnen er alle tilbakemeldingene som kommer fra anestesisykepleiere over hele landet om hvordan arbeidshverdagen har endret seg under pandemien.

Les heles saken på sykepleien.no: