Hvordan redusere utslipp fra anestesigasser?

Fordamper og maske

Innlegg fra fagmiljø fra Sykehusinnkjøp HF, Anestesi ved St. Olavs Hospital og Medisinsk-teknologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Webinaret avsluttes med felles diskusjon og mulighet for å stille spørsmål. 

For mer informasjon om Co2-utslipp fra anestesigasser se side 34-37 i Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020

Følg webinaret ved i denne YouTube lenken: https://youtu.be/I9H_o5PD4Jw

Det vil bli gjort opptak av webinaret som publiseres her: https://helse-midt.no/om-oss/gront-sykehus

Del gjerne invitasjonen med kollegaer!

Har du spørsmål? Kontakt venke.reiten@helse-midt.no