Inspira blir et digitalt tidsskrift

Illustrasjonsfoto: sykehjem, sykepleier tar ut en perm fra kontorhylle

Publiseringskanal for ny forskning

Ambisjonen er å styrke tidsskriftet som faglig publiseringskanal for spesialsykepleie, og sikre at leserne får enkel tilgang til ny forskning.

– Vårt mål er å få spesialsykepleiere til å tenke forskning, formidling og kvalitetsforbedring systematisk. Dette vil forbedre både spesialsykepleierfaget og helsetjenesten som helhet, sier hovedredaktør Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen.

Tidsskriftet styrkes faglig og går over til forløpende publisering av forskningsartikler. Ambisjonen er å gi spesialsykepleiere en målrettet publiseringskanal for ny forskning, og enkel tilgang til artiklene for alle lesere.

Tidsskriftets historie

Inspira ble etablert i 1987 under navnet Nye Fagoscopet, senere Fagoscopet og endret til slutt navnet til InspirA i 2006. Tidsskriftet var opprinnelig et samarbeid mellom to faggrupper i Norsk Sykepleierforbund: NSFs Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) og Anestesisykepleierne NSF. I 2020 utvidet Inspira samarbeidet til også å inkludere faggruppen for operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Etter omleggingen vil tidsskriftet ikke lenger sendes ut i papirutgave til medlemmene, men publiseres åpent på nett for alle. Vi oppfordrer alle til å melde dere på tidsskriftets nyhetsbrev for fortløpende varsling om artikler.

Inspira er et fagfellvurdert tidsskrift, rangert på nivå 1 Kanalregisteret. Tidsskriftet eies av:

Forskere som vil sende inn bidrag kan gjøre det via vår elektroniske innsendingsportal.

God lesing!

Les mer:

Nytt Open Access-tidsskrift for spesialsykepleiere, intervju med redaktør Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen og Paula Lykke, leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund, på fagsnakk.no.