Internasjonale retningslinjer for anestesisykepleiere

icn guidelines nurse anaesthetists