Kritisk å fjerne opptakskravet

Anestesisykepleierutdanning