Landsstyre, utdanningsutvalg og kontrollutvalg 2021-23

Anestesisykepleierne NSFs Generalforsamling (GF) ble gjennomført digitalt 2.september. Takk til alle som deltok.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å lese GF-dokumentet for informasjon om Anestesisykepleierne NSFs arbeid 2019-2021.

Ine H Kjærra, Øyvind A Olsen og Jannicke Skodjereite går ut av landsstyret (for denne gang). Takk for innsatsen!

Therese J Finjarn ble gjenvalgt som leder av landsstyret

Jan-Petter Ramstad og Mari-Anne Aanes er nye medlemmer i landsstyret, og Hans-Alexander Skalleberg ny vara-velkommen!

Cathrine Saltnes, Andreas Forwald og Ann-Chatrin Leonardsen fortsetter i landsstyret.

Varamedlem 2, Karianne Bævre Sumstad går ut av landsstyret. Vi viderefører ikke varamedlem 2-funksjonen, idet dette var en funksjon etablert i forbindelse med særegne forhold GF året 2019-2021

Nytt landsstyre konstituerer seg på første styremøte, som er 17.september.

Rita Stenseth ble gjenvalg som leder for utdanningsutvalget

Nytt medlem i utdanningsutvalget er Hege Krippendorf-velkommen!

Hege Kveim, Kari Skarsaune og Anne-Line K Solli fortsetter i utdanningsutvalget.

Odd Arne Ødegård fortsetter i kontrollutvalget, sammen med Stine T Smith og Aina Lekens.

Gratulerer til alle tillitsvalgte. Vi ser frem til to nye år med anestesisykepleiefaglig engasjement!