Laryngoskop i sølv

Karianne Bævre Sumstad laryngoskop i sølv Anestesisykepleierne NSF

Karianne Bævre Sumstad har vært aktivt lokalgruppemedlem i Anestesisykepleierne NSF gjennom flere år. Under fagkongressen på Røros i 2016 var hun en viktig bidragsyter som lokal kasserer der hennes tidligere utdanning som bedriftsøkonom kom godt til nytte. Karianne har vært 2. vara i landsstyret og er nå lokalgruppeleder i Anestesisykepleierne Sør-Trøndelag og er hovedansvarlig for Nordisk kongress for intensiv- og anestesisykepleiere (NOKIAS) 2022, for anestesisykepleierne.

For sitt arbeid med gjennom flere år, og nå som kongressansvarlig tildeler landsstyret i Anestesisykepleierne NSF Laryngoskop i sølv til Karianne som takk for innsatsen. Gratulerer!