Laryngoskop i sølv

Anita Soldal Wergeland og Pål Waagaard Renland

Pål Waagaard Renland har vært en aktiv medlem i Anestesisykepleierne NSF gjennom mange år. Han har vist godt lederskap som leder i lokalgruppen i Hordaland og vært med å arrangere Bergen anestesikurs (populært kalt Bergen anestesifestival. Red. anm.) i flere omganger. Han sitter nå som styremedlem i lokalgruppen.

For sitt arbeid og lederskap gjennom flere år tildeler lokalgruppa i Hordaland Pål Waagaard Renland laryngoskopet i sølv. Gratulerer!

Lokalgruppeleder Anita Soldal Wergeland sto for tildelingen.