Laryngoskop i sølv til Aina Lekens

Laryngoskop i sølv til Aina Lekens

Anestesisykepleiernes laryngoskop i sølv kan deles ut til medlemmer av faggruppen eller personer som har gjort en betydelig innsats for faggruppen, enten i lokalgruppen eller sentralt.

Aina har sittet i lokalgruppestyret i Rogaland i til sammen 9 år. Hun var med som arrangør av fagkongressen i Stavanger i 2017, hvor hun hadde ansvaret for det faglige innholdet. Fra 2018 til 2022 satt hun som leder av lokalgruppen, hvor hun fortsatt som sekretær frem til årsmøtet i 2023. For nye anestesisykepleiere har Aina betydd veldig mye, som ansvarlig for anestesiutdanningen på Universitetet i Stavanger siden 2017. Her var hun med å løfte utdanningen opp på et masternivå.

Aina Lekens har også vært en sentral person for Anestesisykepleiernes Landsstyre gjennom flere år. Som medlem av lærernettverket, og med sin sentrale posisjon ved Universitetet i Stavanger har hun for eksempel bidratt til å tilrettelegge for kloke løsninger på utdanningsløpet (at det tar to år å gjennomføre 90 studiepoeng), og satt fokus på å beholde anestesisykepleiers kompetanse innen barneanestesi. Hennes doktorgradsprosjekt med fokus på «sykepleie i anestesisykepleie» blir spesielt viktig for Anestesisykepleierne, og vi gleder oss veldig til de første resultatene presenteres. Aina har pulsen på det som er viktig for faget vårt. Leder i landsstyret har hatt stor glede av Ainas kloke innspill og faglige argumenter i saker som angår vår rolle og funksjon. Dette har bidratt til å forme Anestesisykepleiernes politikk mang en gang. Aina er oppdatert og klartenkt, og fortjener på alle måter Anestesisykepleiernes hedersbevis «Laryngoskop i sølv».

Gratulerer!