Leder og landsstyre valgt idag

Anestesisykepleierne NSF landsstyre 23-25

F.v.: Jan Petter Ramstad (vara), Cathrine Saltnes, Mari-Anne Aanes, Rita Stenseth, Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Therese Jenssen Finjarn (leder), Anne-Line Kjos Sollie, Andreas Forwald, Kristin Rørmark (vara)

Therese Jenssen Finjarn ble gjenvalgt som faggruppens leder.

De andre som ble valgt inn i landsstyret for neste periode er: Cathrine Saltnes, Mari-Anne Aanes, Rita Stenseth, Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Anne-Line Kjos Sollie, Andreas Forwald, Jan Petter Ramstad (vara), Kristin Rørmark (vara). Gratulerer med valget!