Lokalgruppeleder-konferanse

Lokalgruppeledere Anestesisykepleierne NSF høst 2022

Lokalgruppekonferanse (LGK) arrangeres vår og høst, og er en viktig møteplass for lokalgruppene og landsstyret. Temaer på denne samlingen er ny revisjon av Norsk standard for anestesi, organisering av lokalgrupper i forhold til fylkesinndeling, revidert kompetanseprogram, rapport fra hva som skjer i lokalgruppene og utveksling av idéer for videre arbeid, medlemsarbeid og sosialt samvær.