Nytt forskernettverk i Anestesisykepleierne NSF

forskernettverk

Deltagere er aktive forskere og stipendiater med anestesisykepleierbakgrunn. Dagen i dag gav spennende informasjon om hva forskere i klinikk og høyskole/universitet jobber med, og hvilke behov de ser for seg at forskernettverket kan bidra med.

Frøet er plantet, og sammen skal vi pleie det videre.