Nytt landsstyre er konstituert

Sammensetning av nytt landsstyre

Leder: Therese Jensen Finjarn

Leder Utdanningsutvalget: Rita Stenseth

Nestleder: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Kasserer: Jan Petter Ramstad

Sekretær: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Kongressansvarlig: Cathrine Saltnes og Mari-Anne Aanes

Inspira-ansvarlig, hjemmeside, sosiale media: Andreas Forwald

Vara-medlem: Hans Alexander Skalleberg