Nyvalgt utdanningsutvalg

Anestesisykepleierne NSF utdanningsutvalg 23-25

Fv.: Anne-Line Kjos Sollie, Hege Kveim, Rita Stenseth, Hege Krippendorf, Liene Stipana-Manihasa

Rita Stenseth ble på dagens generalforsamling gjenvalgt som leder for utdanningsutvalget. Leder møter som fullverdig medlem i faggruppens landsstyre. Øvrige medlemmer som ble valgt inn i utvalget er: Hege Kveim, Hege Krippendorf, Liene Stipana-Manihasa og Anne-Line Kjos Sollie (vara). Gratulerer med valget!

Utdanningsutvalget har ansvar for fagsykepleiernettverket, venøs aksess-nett verket og lærernettverket. Utvalget er et rådgivende organ for landsstyret.