Politikere begrenser utdanning av spesialsykepleiere

Anestesisykepleiere medisinrom

Fotograf: Bjørn Kjærra

Les mer om dette i Dagens Medisin utgitt 16.mars.