Risikofaktorer for langvarig smerte etter kirurgi

Anestesisykepleiere har en sentral rolle ved planlegging av per- og postopertaiv smertelindring

Anestesisykepleiere har en sentral rolle ved planlegging av per- og postoperativ smertelindring.

En ny meta-analyse viser at medikamenter ikke gir mindre risiko for langvarig smerte etter kirurgi. Akuttsmerte teamenes rolle er svært viktig i denne sammenheng.