Send inn Poster til Fagkongressen

Brua i Fredrikstad

Abstract sendes til ann.c.leonardsen@hiof.no

Abstract skal inneholde:

  • Navn og tilhørighet forfattere
  • Kontaktinformasjon til en av forfatterne
  • Sammendraget/selve teksten:

-Introduksjon

-Formål

-Metode

-Resultater

-Konklusjon

-evt. Implikasjoner for praksis/videre forskning

-Referanser

Utdanningsutvalget i Anestesisykepleierne NSF vil være jury, og trekker hhv 1. (1500 kr), 2. (1000 kr) og 3. plass (500 kr)