Spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere

Foto: Bjørn Kjærra

Foto: Bjørn Kjærra

Helseminister Ingvild Kjerkol og leder i Norsk sykepleierforbund (NSF) Lill Sverresdatter Larsen påpeker viktigheten av å få på plass spesialistgodkjenning knyttet til helsepersonell, intensivsykepleiere trekkes frem spesifikt.

Anestesisykepleiere har spesialisert kompetanse som oppfyller alle krav til spesialistgodkjenning. Under pandemien har anestesisykepleiere bistått intensivsykepleiere på intensivavdeling med ivaretagelse av de aller sykeste pasientene.

Faggruppa Anestesisykepleierne NSF har jobbet mot en spesialistgodkjenning i over 20 år. Nå forventer vi at det kommer på plass!