Verdenskongressen for anestesisykepleiere er igang

WCNA 2022

Tema for kongressen er «Reflections of the past, building the future together».

Detaljert program og mer informasjon om kongressen kan leses her:

Første dag åpnet presidenten for International Federation for Nurse Anesthetists Jackie Rowles med å understreke behovet for anestesisykepleiere verden over for at mennesker i alle land skal få tilgang på trygg anestesi og dermed trygg kirurgi.

De neste dagene vil det være et stort spenn av temaer:

 • Internasjonale retningslinjer for anestesisykepleiere
 • Utdanning og spesialisering av anestesisykepleiere
 • Venøs aksess og ultralyd
 • Smertebehandling
 • Smittevern og pasientsikkerhet
 • Digital dokumentasjon
 • Ledelse
 • Hjerte-lunge-redning
 • Malign hypertermi
 • Premedikasjon
 • Covid19-pandemien
 • Hypotermi og drukning
 • Organtransplantasjon

Totalt 8 norske forelsere skal bidra under kongressen.

Landsstyret i Anestesisykepleierne NSF deltar sammen med 35 norske deltagere.