Vil du være deltager i en arbeidsgruppe for oppdatering av kompetanseprogrammet for anestesisykepleiere?

anspl

Dette betyr å definere hvilke områder/temaer programmet skal omfatte, samt oppdaterte litteratursøk for kunnskapsbaserte program. Landsstyret trenger fire representanter fra klinikken til en hurtigarbeidende gruppe, som kan utarbeide og videreutvikle dette inne september 2022. Dette krever at du har både tid og lyst til å bidra.

Er du interessert, eller kjenner en som kan være aktuell: ta kontakt med leder Therese Finjarn på post@anestesisykepleierne.no eller nestleder Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen på mail dleo@online.no. Landsstyret vil vurdere de aktuelle interessentene og velge ut fire representanter. 

Frist for innmelding av interesse er 16.mai 2022.