Fag, utdanning og forskning

Fag

Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten, og setter astma og allergi på agendaen.

Utdanning

Utdanning av allergisykepleiere er en satsing for faggruppen, og det er dannet et nordisk nettverk for å imøtekomme behovet. Faggruppen har to representanter i Nordic Allergy Nurses Association (NANA).

Forskning

Faggrupper har medlemmer som driver med forskning. Mer informasjon kommer.