Fagdag 16.november Oslo

En illustrasjon av en hjemmesykepleier, en anestesisykepleier og en sykepleier på datamaskin. Illustrasjon: Martina Paukova.

Vi byr på et spennende program om pustebesvær i forbindelse med anstrengelse og sykepleierens rolle i utredning av pasienter med astma og allergi. Vi får besøk av Elisabeth Edvardsen, Ola Drange Røyksund, Turi Nestegård, Heidi Seljord Barvik og flere sykepleiere med spisskompetanse innenfor feltet.

Hold av dagen, søk om fri og meld deg på :) Se link for påmelding under.

Program

Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo