Fagdag gjennomført

Komplett styre samlet til fagdag 16.november 2022