Midler til utdeling

Kurs

Bilde fra hybrid fagdag i allergi på Ullevål

Samfunnet er åpnet og muligheter for kurs og fagutvikling blir stadig flere. Husk at du som faggruppemedlem kan søke faggruppen om midler til kurs og fagutvikling som for eksempel hospitering. Søknaden sendes på e-post til ingvildgo@gmail.com.