Trygg skolestart

Barn og foreldre går til skolen

Foreldre og førsteklassinger på vei til skolen

På helsedirektoratet sine nettsider ligger det råd for håndtering av matallergi i skoler og barnehager. Disse faglige rådene ble oppdatert så sent som i juni i år. Dette er et godt verktøy for helsesykepleiere og personell på skolene, som skal skape trygge rammer rundt den allergiske pasienten. Vis gjerne til disse faglige rådene når dere møter problemstillinger som "nøttefrie" skoler. Råd for håndtering av matallergi - Helsedirektoratet De regionale sentrene(RAAO) har også utarbeidet informative filmer om dette temaet Matallergi i skoler og barnehager - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)