Webinar om inhalasjonsteknikk

Få med deg gode tips og ikke minst de dype fallgruver innen pinhalasjonsteknikk!

Webinaret er åpent for alle, med målgruppe sykepleiere som lærer opp pasienter i astmamedisinering. Det blir foredrag og praktisk demonstrasjon ved helsesykepleier Elisabeth Lange, styremedlem i NSF Astma og Allergi, og driftssykepleier ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, OUS.

Webinaret ledes av sykepleier Ingvild Gaare-Olstad, leder NSF Astma og Allergi, og sykepleier ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet.

Webinaret er onsdag 19/11 kl. 14-14.45, og det sendes på teams. Link til møtet er sendt ut på Mail.