Om faggruppen

Astma- og allergisykepleier Møyfrid Tjøstheim ved Ullevål sykehus i Oslo
Astma- og allergisykepleier og medlem Møyfrid Tjøstheim ved Ullevål sykehus i Oslo

Vår pasientgruppe er stadig økende, og vi arbeider for å synliggjøre allergisykepleierrollen. Vi arbeider med å skape møteplass/nettverk for fag‐ og kunnskapsutvikling. Vi ønsker også å bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert kunnskap, samt utarbeide og implementere nasjonale retningslinjer. Vi har etablert et samarbeid med allergisykepleiere i de andre nordiske landene, som vi har kalt NANA.