Om faggruppen

Faggruppen AKSiNSF er for sykepleiere med mastergrad i klinisk allmennsykepleie (120 stp.), som kvalifiserer til spesialist i avansert klinisk allmennsykepleie. Faggruppen AKSiNSF ble stiftet september 2020

Avansert klinisk allmennsykepleier og medlem Jan Eilert Pedersen i Notodden kommune
Avansert klinisk allmennsykepleier og medlem Jan Eilert Pedersen i Notodden kommune

Faggruppens overordnede mål

  • Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling
  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet
  • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer
  • Bidra til å fremme NSFs overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk

AKSiNSF

Faggruppen AKSiNSF er for sykepleiere med mastergrad i klinisk allmennsykepleie (120 stp.), som kvalifiserer til spesialist i avansert klinisk allmennsykepleie.

Faggruppen AKSiNSF ble stiftet september 2020. Vi er den eneste fagorganisasjonen som jobber for fag, rolle og funksjon for avanserte kliniske allmennsykepleiere i Norge. Allmennsykepleiere er en ny rolle i norsk helsevesen. Det er derfor viktig å organisere det politiske og faglige arbeidet, slik at rollen kan forankres godt i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

AKSiNSF er per idag en landsomfattende fagorganisasjon, og jobber for både allmennsykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten