Bli medlem og medlemsfordeler

Som medlem i Barnesykepleierforbundet støtter du opp om faggruppens fag- og helsepolitiske arbeid på vegne av syke barn og unge og deres familier inkludert søsken.

Du får:

  • Tilhørighet til en lokal faggruppe
  • Blir endel av et større nettverk
  • Et sted å ta kontakt for råd og veiledning i daglige saker
  • Rabattert medlemspris på BSF kongressen og seminar
  • Mulighet for å søke om stipend til kurs og konferanser
  • Tilhørighet i den eneste fagorganisasjonen som arbeider for barnesykepleieren og nyfødtsykepleierens fag og funksjon i Norge
  • Stemmerett ved valg av lokale og sentrale styremedlemmer
  • Mulighet for deltakelse og påvirkning på generalforsamling og BSF satsingsområder
  • En del i et nasjonalt og internasjonalt fagmiljø

Medlemskap i Barnesykepleierforbundet er gratis for sykepleiere i utdanning og videreutdanning, dette må registreres i medlemsadministrasjonen.

Kontingent 500 kr i året. Æresmedlem er gratis

Medlemsfordeler

Medlemsfond

Stipendet er økonomisk støtte til faggruppens medlemmer som ønsker å delta i sykepleiefaglige møter, kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende. Tildelingen skjer 2 ganger per år med søknadsfrist 1. februar og 1. september.

Barnesykepleierforbundet utgir ca. 4-6 nyhetsbrev i året. Her holder vi deg oppdatert på fag- og samfunnspolitikk, kurs og konferanser og andre nyheter.

Vårseminar

Barnesykepleierforbundets Vårseminar arrangeres årlig av 2 dagers varighet.

Program og påmelding til Vårseminar 22.- 24. april 2024.

Her kan våre medlemmer også delta med poster.

Fag-, leder- og lærerkonferanse

Er du leder, fagleder, lektor eller forsker så arrangerer Barnesykepleierforbundet en dags fag-, leder- og lærerkonferanse i forbindelse med Vårseminaret akkurat for deg.

Nytt program og påmelding til Fag-, leder og lærerkonferansen 21. april 2024 kommer 15/12

Program og påmelding