Barn på sykehus under covid-19 hadde det bedre enn fryktet