Generalforsamling BSF 2021

BSF logo hender

Saker til saksliste og forslag til handlingsplan 2021-2023 fra medlemmer i BSF som skal behandles på Generalforsamlingen må være sendt kasserer@barnesykepleierforbundet.no innen 15. april 2021.

Se vedlegg for innkallelse, saksliste, handlingsplan, regnskap og budsjett.