Hvem fortjener å bli årets BSF -sykepleier?

årets BSF

Hvem fortjener å bli årets BSF-sykepleier?

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats i arbeidet med premature, syke nyfødte, barn og unge?

Styret i Barnesykepleierforbundet har vedtatt at det også for 2022 skal deles ut ovennevnte pris. Prisen er en del av BSF sitt arbeid med å sette fokus på kvalitet og faglig forsvarlighet i sykepleietjenesten i arbeidet med premature, syke nyfødte, barn- og unge.  

Kriterier for tildeling av prisen:

  • Må være medlem i BSF
  • Har vært med på å utøve og/eller profilere sykepleiefaget til nyfødte/barn/unge på en god måte eller utmerket seg som inspirator for kollegaer eller studenter.

Jury: Styret i BSF

Pris til Årets BSF-Sykepleier: Gratis deltagelse på Jubileumskonferanse og Vårseminar 2023

Frist for innsending av forslag: 15.01.23