Solstrandseminaret samler alle landets barneavdelinger

Solstrandseminar for LMU 2022

Bildet fra 2022

Det er som vanlig mange gode forelesninger og jeg skal forsøke å gjenfortelle noen av dem. Det var bl.a. fokus på “Holdefritt sykehus” og hvordan håndtere akutte smerter, prosedyresmerter og prosedyreangst. Smerte hos barn er underdiagnostisert og underbehandlet og er skadelig for hjernens utvikling hos de aller minste. Smerte og angst/stress hos barn har alvorlige konsekvenser; de kan få økt angst, økt smerteopplevelse/sensitivitet og unngåelsesatferd i voksen alder, som gjør at de sjeldnere tar kontakt med lege og tannlege selv om de har behov.

Der man fortsatt må hjelpe barnet gjennom en prosedyre er det bedre med “Comfort holding” som er mer støttende og avtalt med barnet på forhånd. Følgende fremgangsmåte kan benyttes:

Aller først: Er prosedyren nødvendig?

  • Forberedende samtale. Hva som skal gjøres og hvorfor. Lage en kontrakt?

Vær oppmerksom på språk. Det er ikke farlig. Bare et stikk. Det er ikke vondt. I en stressende situasjon går småordene “vekk” og barnet hører gjerne bare de skumle ordene.

Prøv heller med: Du gjør en flott jobb for kroppen din. Nå hjelper jeg deg. Du er skikkelig flink.

  • Lokalbedøvelse - Plaster med Emla/Tapin/Rapydan
  • Posisjonering
  • Avledning
  • Plan B. For eksempel lystgass/Livopan + fantasireise. Husk alltid smertestillende og lokalbedøvelse i tillegg.

Det å bli holdt fast mot sin vilje er ofte mer traumatisk enn selve prosedyren og kan føre til

-forsinket språkutvikling

-nedsatt evne til å danne tillitsfulle relasjoner

- fremtidig angst

Vi må bruke de medikamentelle og ikke-medikamentelle ressursene vi har.

Vi fikk lære at Rapydan som lokalanestetika virker etter 20 minutter, men har en enda dypere effekt etter 1 time og bør benyttes ved f.eks arteriekaterinnleggelse, da arteriene sitter dypere og er en vond prosedyre. Det ble diskutert om Lidokain burde brukes ved sondenedleggelse, halsprøve og dyp neseprøve.

Sukkervann 25% kan gis til barn under 1 år, og de større barna kan ha effekt av f.eks kjærlighet på pinne.

Livopan (50 % Lystgass og 50% O2) er lettsmertestillende og demper angst. Det ble nevnt at noen er nå mer skeptiske til Livopan fordi Lystgass (100%) har vært mye omtalt i mediene som farlig – og ren lystgass gir skade, men Liviopan gitt riktig har lite bivirkninger.

Vi gikk også gjennom bruk og virkning av Metoksyfluran, Ketamin, Dexdor, Benzodiazepiner, Xanor og Fentanyl.

ABSTINENSER – Hvordan trappe ned uten å havne i abstinenser?

De fleste utvikler abstinenser etter 5-6 dagers bruk, men av og til etter bare 3 dager.

Unngå bråseponering eller for rask nedtrapping.

Tidlige tegn på abstinens er dårlig søvn og spiseproblemer, deretter kommer uro, rastløshet, økt puls og økt blodtrykk, magekrampe og oppkast.

Bruk scoringsverktøy som WAT-1 eller SOS.

Ruspåvirkning og misbruk hos ungdom

Vi lærte her litt om hvordan de forskjellige stoffene påvirker kroppen og hva vi skal være obs på.

For eksempel sentralstimulerende stoffer (Kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA) gir høy puls og høyt blodtrykk, hypertermi, CNS-eksitasjon/kramper, utvidede pupiller og svetter masse. Følg ekstra med på temperatur > 39 grader -> ekstern kjøling, kalde væsker i.v. (trenger sedasjon)

Dempende midler som heroin og andre opiater, benzodiazepiner og GHB kan gi CNS-depresjon og vi må følge ekstra med på respirasjonen.

Hallusinogene stoffer som LSD kan føre til at man går i psykose.

Paracetamolintox

Obs! Antiepileptika metaboliseres i stor grad i leveren på samme måte som paracetamol, og kan gjøre at leveren tåler mindre paracetamol.

Behandling mot Paracetamolintox er Mucomyst i.v. helst før 8 timer etter paracetamolinntak

Var det noe her du syns var ekstra interessant? Alle LMU-er som var på Solstrand får tilsendt Power Point av forelesningene - spør dem:)

Neste Solstrandseminar er 28.-29.oktober 2024