Om faggruppen

Faggruppen Barnesykepleierforbundet består av barnesykepleiere, nyfødtsykepleiere, spesialsykepleiere og sykepleiere som jobber med premature, syke nyfødte, barn og unge og deres familie inkludert søsken.

Barnesykepleier og medlem Marit Follan ved St. Olavs hospital i Trondheim
Barnesykepleier og medlem Marit Follan ved St. Olavs hospital i Trondheim

Vi fremmer behovet for en profesjonell utvikling av yrket på veiene av våre medlemmer gjennom å:

 • arbeide ut fra FN barnekonvensjon om barnets rettigheter
 • arbeide ut fra lovverket knyttet til barns rettigheter i helsetjenesten. 
 • fremme forskning, utvikling og utdanning innen fagfeltet. 
 • fremme samarbeid mellom andre samarbeidspartnere innen fagområdet.
 • bidra til samhold og fellesskap.
 • delta i internasjonalt samarbeid.
 • bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer.
 • bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sykepleiere som arbeider med premature, syke nyfødte, barn- og unge.
 • fremme økt forståelse for premature, syke nyfødte barn- og unges behov – fysisk, psykisk, sosialt og åndelig.
 • tilføre NSFs organisasjonsledd barnefaglige kompetanse og innsikt.
 • være bindeledd mellom sykepleiere som arbeider med barn og ungdom ved ulike sykehus og institusjoner.
 • administrerer medlemsfond, årets medlem og æresmedlem.

Deltagelse i internasjonalt samarbeid