Om faggruppen

Kuvøse
Foto: Jannik Abel

Vi fremmer behovet for en profesjonell utvikling av yrket på veiene av våre medlemmer gjennom å:

 • arbeide ut fra FN barnekonvensjon om barnets rettigheter
 • arbeide ut fra lovverket knyttet til barns rettigheter i helsetjenesten. 
 • fremme forskning, utvikling og utdanning innen fagfeltet. 
 • fremme samarbeid mellom andre samarbeidspartnere innen fagområdet.
 • bidra til samhold og fellesskap.
 • delta i internasjonalt samarbeid.
 • bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer.
 • bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sykepleiere som arbeider med premature, syke nyfødte, barn- og unge.
 • fremme økt forståelse for premature, syke nyfødte barn- og unges behov – fysisk, psykisk, sosialt og åndelig.
 • tilføre NSFs organisasjonsledd barnefaglige kompetanse og innsikt.
 • være bindeledd mellom sykepleiere som arbeider med barn og ungdom ved ulike sykehus og institusjoner.
 • administrerer medlemsfond, årets medlem og æresmedlem.

Deltagelse i internasjonalt samarbeid