Fag, utdanning og forskning

Råd til deg som ønsker å jobbe i BHT

Styret i Landsgruppen for bedriftssykepleiere, får med jevne mellomrom henvendelser fra sykepleiere som lurer på hvilken kompetanse som skal til/utdannelse man kan ta for å bli bedriftssykepleier.

Det finnes pr. i dag ikke en definert videreutdanning eller master som leder til å bli bedriftssykepleier, men videreutdanning er et satsingsområde for faggruppen. Faggruppen har utarbeidet en beskrivelse av hvilken kompetanse som skal til:

Vi anbefaler deg å følge med på NSF- Landsgruppen av bedriftssykepleiere sin hjemmeside. Der vil det etter hvert legges ut mer informasjon om dette.

Foreløpig er det rom for ulike tilnærminger for å få jobb i bedriftshelsetjeneste (BHT). En sykepleier i bedriftshelsetjenesten må være selvstendig og de vanligst oppgavene er rådgivning og veiledning til arbeidstakere, befaringer, undervisning, møtevirksomhet og helsekontroller i samarbeid med lege.

Er du sykepleier og ønsker deg stilling som bedriftssykepleier er vårt råd at du kommer i gang og søke på stillinger. Du bør absolutt søke, selv om du er i tvil om du har rett kompetanse.
Videre kan du følge med på Statens arbeidsmiljøinstitutt sine nettsider; stami.no. De arrangerer kurs for ansatte i BHT.

Masterutdanning i helsefremmede arbeid eller folkehelse er relevant, samt HMS-relaterte tema som risikovurdering ved universitet eller høgskole.

Fag

NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere (NSFLBS) har utarbeidet en veileder for fagutvikling for bedriftssykepleiere. Veilederen er nyttig og oversiktlig.

Denne veilederen skal være et hjelpemiddel til fagutvikling for bedriftssykepleiere. Veilederen skal vise hvordan sykepleiere kan bygge opp og dokumentere sin fagkompetanse frem til spesialist i bedriftssykepleie.

Dokumentasjon av fagkompetansen for bedriftshelsepersonell er nødvendig i forbindelse med godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenesten som trådte i kraft 1.1.2010. Bedriftssykepleiere skal på linje med annet bedriftshelsepersonell dokumentere sin fagkompetanse som en del av bedriftshelsetjenestens samlede kompetanse.

Utdanning

Landsstyret i NSFLBS har utarbeidet en kompetansebeskrivelse for bedriftssykepleiere som beskriver hvilken kompetanse, ansvar og oppgaver vi har i BHT.

Kompetansebeskrivelsen har blitt utviklet med god hjelp fra NSF og mange av medlemmene i workshop og arbeidsgruppe. Takk til dere for innsatsen!
Landsstyret vil bruke kompetansebeskrivelsen overfor mange aktører i arbeidslivet, myndigheter og andre for å påvirke og synliggjøre bedriftssykepleiernes unike og viktige kompetanse som gjør oss nødvendige i BHT.