Om Faggruppen

NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere ble etablert i 1964 og er en av de eldste faggruppene i NSF.

Bedriftssykepleier Grete Søderlid ved Agenda HMS i Trondheim
Bedriftssykepleier og medlem Grete Søderlid ved Agenda HMS i Trondheim

Faggruppens viktigste formål er å skape møteplasser for fagfellesskap og identitetsbygging. 

Landsstyret velges av Generalforsamlingen (GF) hvert 2. år. I styret sitter bedriftssykepleiere som med idealisme og stort faglig engasjement jobber for å sikre bedriftssykepleieres faglige ståsted. 

De fleste i det sittende styret er fra BHT egenordninger.

Landsstyret jobber ut fra 3 hovedområder som er vedtatt av GF i 2021:

  1. At våre medlemmer er informerte, aktive og engasjerte bedriftssykepleiere.
  2. Videreutdanningsløp for bedriftssykepleiere som gir studiepoeng og helst mastergrad.
  3. Styrke bedriftssykepleierens plass i bedriftshelsetjenesten.

Styret

Leder
Britt Haugan
997 97 621

Nestleder
Rigmor Farsund Moe
984 86 656

Sekretær
Astrid Moland
464 21 773

Kasserer
Hege Kristin Kristiansen
900 15 780

Styremedlem
Sigrid Elin Utne
908 35 237

Varamedlemmer
1.  Ingrid Mjanger Thorsnes
906 09 915

2. Martin Holm
938 98 764

Nominasjonskomiteen
Elisabet Lie Hansen
Wenche Næss Hogstad
Christin Vorland