Fag, utdanning og forskning

Fag

Faggruppen skal bidra til at videreutviklingen av sykepleie til hudpasienter er i samsvar til befolkningens behov og gjeldende forskning innenfor fagfeltet.

Vi skal spre kunnskap om hudpasienten, behandling av hudsykdommer og sår, og om veneriske sykdommer og behandling av disse.

Utdanning

Faggruppen skal arbeide aktivt for at det foreligger et tilbud om etter- og videreutdanning i faget.

Styret i faggruppen samarbeider med Universitetet Sørøst-Norge (USN) som tilbyr videreutdanning i dermatologisk sykepleie.

Forskning

Å dele kunnskap og erfaringer er viktig for oss hudsykepleiere. Tips oss gjerne om relevante artikler som kan deles. Send en epost til: kfuskela@ous-hf.no.