Faglig og politisk arbeid

Faggruppen er ferdig å revidere heftet Psoriasis - verdt å vite for deg som har psoriasis. Psoriasisheftet brukes på mange hudavdelinger og klinikker i forbindelse med informasjon og opplæring av denne pasientgruppen.
Det reviderte heftet finner du på lenken under:
Psoriasis - Verdt å vite for deg som har psoriasis

Faggruppen støtter arbeidet som Norfem gjør for å etablere nasjonale retningslinjer innen den kosmetisk dermatologisk bransjen.

Faggruppen har støttet Kreftforeningen og Norsk Dermatologisk Selskap i arbeidet med å redusere bruk av solarium i Norge.

Det er utarbeidet nasjonale lysprosedyre i forhold til lysbehandling. Dette for å sikre lik og trygg gjennomføring av lysbehandling ved klinikker og sykehus i Norge.