Hudreaksjoner ved bruk av ansiktsvernutstyr

Publikasjonen ligger åpen og kan lastes ned gratis.

https://doi.org/10.1111/cod.14022