Stipend fra Medac

En illustrasjon av tre sykepleiere i resepsjonen, en som skal hjem. Illustrasjon: Martina Paukova.

Medac har opprettet et stipend på kr 20 000,- som medlemmer av NSF-faggruppe for Sykepleiere i Dermatologi og Venerologi (videre omtalt som faggruppen) kan søke på. Dette stipendet utlyses for 2022.

Stipendet er opprettet med formål å stimulere til forskning eller kompetanseutvikling. Du som er medlem av NSF og arbeider innen dermatologi og venerologi, er hjertelig velkommen til å søke. Stipendet er pålydende inntil kr 20 000,- og kan i sin helhet gå til en person eller deles på flere.

Eksempler stipendet kan brukes til:

• reiser i forbindelse med utviklings- og forskningsarbeid

· kurs, utdanning

· hospiteringer

Stipendet kan ikke brukes relatert til kandidat/mastergradsarbeid, høyskoleutdanning eller tilsvarende som gir studiekompetanse.

Søknaden skal inneholde:

· kort beskrivelse av motivasjon/bakgrunn for å søke stipend

· eventuelt reiseplan samt budsjettoverslag

· eventuelt innsendte/planlagte abstract eller poster

· CV og arbeidsplass

Stipendet deles ut av styret i faggruppen. Avgjørelse om tildeling skjer tidligst fire uker etter søknadsfristens utløp. Den som tildeles stipend, forventes å avgi skriftlig rapport som kan publiseres på faggruppens web-side. Dokumenterte utgifter med originalkvitteringer og skjema: NSF Reiseregning sendes underskrevet med post til kasserer innen 4 uker etter kurs/reise/hospitering.

Søknadsfrist: 01. juni 2022

Søknaden sendes elektronisk til NSF- leder av faggruppen Kristine Kirkeby Fuskeland : mailto:kristine@fuskeland.no